CHỐNG CHÁY

http://kingwood.vn/images/source/chong chay.jpg

Sản phẩm gỗ composite Kingwood không bắt lửa nên có khả năng chống cháy cao

Đối Tác