Dịch vụ

NẸP BAO KHUÔN VUÔNG GỖ COMPOSITE KINGWOOD

KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN NẸP BAO KHUÔN VUÔNG CHÂN CÀI 20MM

Nẹp bao khuôn vuông KN55.1 chân cài 20mm

Vật liệu gỗ composite Kingwood.

Kích thước thanh tiêu chuẩn:

- Mẫu 1: dài 2070

- Mẫu 2: dài 2270

- Mẫu 3: dài 2470

- Mẫu 4: dài 2750

Ngoài ra Kingwood còn cung cấp các loại với kích thước theo đơn đặt hàng của các đối tác.