Dịch vụ

PHÀO CHỈ KÍNH GỖ COMPOSITE KINGWOOD

KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN PHÀO CHỈ KÍNH

Kích thước tiêu chuẩn một thanh phào chỉ kính : 3500mm

Ngoài ra Kingwood còn cung cấp các loại với kích thước theo đơn đặt hàng của các đối tác.