Dịch vụ

PHÀO NỔI GỖ COMPOSITE KINGWOOD

KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN THANH PHÀO NỔI GỖ COMPOSITE

Kích thước tiêu chuẩn một thanh phào chỉ kính : 3000mm

Ngoài ra Kingwood còn cung cấp các loại với kích thước theo đơn đặt hàng của các đối tác.